Ivan Langr
přehled základních informací

Vzdělání

rigorózní zkouška (PhDr.) - vykonána na FSV UK v říjnu 2013

univerzitní magisterské - ukončené, Mgr., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Veřejná a sociální politika (v letech 2011 - 2013). Státní zkouška vykonána v červnu 2013 z předmětů Veřejná politika, Sociální politika, Veřejná ekonomie, Veřejná správa

univerzitní magisterské - ukončené, Mgr., Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor český jazyk - dějepis (v letech 1990 - 1995). Státní zkouška vykonána v červnu 1995 z předmětů Český jazyk a literatura, Dějepis, Pedagogika a psychologie

univerzitní bakalářské - ukončené, Bc., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor politologie (v letech 2007 - 2010). Státní zkouška vykonána v červnu 2010 z předmětů Mezinárodní vztahy, Politické systémy, Politické myšlení


Dosavadní zaměstnání

od 27. listopadu 2014: statutární město Liberec, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

od září 2007 do 27. listopadu 2014: Zoologická zahrada Liberec, p. o., vedoucí oddělení marketingu/ mluvčí

červenec 1999 - srpen 2007: Borgis a. s., vydavatel deníku PRÁVO, redaktor

duben 1998 - červen 1999: MAFRA a. s., vydavatel deníku Mladá Fronta DNES, redaktor

září 1995 - březen 1998: Gymnázium a SOŠPg v Liberci, učitel českého jazyka a dějepisu


Další angažmá

člen Zastupitelstva města Liberec (od října 2014) za Změnu pro Liberec

člen Strany zelených (od února 2014)

člen Platformy pro sociální bydlení (od 2017)

člen odborné sekce pro vzdělávání a vědu Strany zelených (od 2017)Dokumenty k výkonu funkce náměstka primátora